Öğrenci Temsilcisi Seçimi Hk.

    Üniversitemizde 2016-2018 yıllarını kapsayan ve iki yıllığına olmak üzere Enstitüler de Anabilim Dalı, Fakülte ve Yüksekokullarda Bölüm, Meslek Yüksekokullarda Program Öğrenci Temsilciliği Seçimi yapılacaktır. Bölüm/Anabilim Dalı/Program Öğrenci Temsilcilerinin belirleyeceği Birim Öğrenci Temsilcisi, Birim Öğrenci Temsilcileri arasından da Üniversitemiz Öğrenci Temsilcisi seçimi yapılacaktır.

ADAY BAŞVURU ŞARTLARI

    Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konsey Yönetmeliğinin 6. Maddesinde Öğrenci Temsilcisi adayı olma koşullarını belirtmektedir:

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler;

Madde 6 - Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması.

 Adaylar başvurularını,şahsen ve öğrenci kimliğini beyan ederek ilgili birimdeki öğrenci işleri bürosuna yapacaktır. Hazırlanan seçim takvimine göre, temsilci adayı olmak isteyen öğrenciler; 07-11 Kasım 2016 tarihi saat 17.00’e kadar Bölümlerinden/Programlarından/ Anabilim Dallarından  alacakları aday başvuru formunu doldurarak  kayıtlı oldukları Enstitü-Fakülte / Yüksekokul -Meslek Yüksekokulu seçim kuruluna teslim edeceklerdir. Eksik belgeli ya da şartları uymayan öğrenciler aday listesinden çıkarılacaktır.

Adayların aday olma koşullarını sağlayıp sağlamadığı,Enstitü, Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Seçim Kurulu tarafından tespit edilecektir.
HIZLI ERİŞİM

Youtube Twitter Facebook
Tercih Dönemi Danışma Hattı!
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Mühendislik Fakültesi
Erdener ÖZÇETİN
Çevrimiçi