Çift Anadal ve Yandal Programlarımıza Başvurular Başlıyor

Çift Anadal Programı (ÇAP) başvuruları 05-08 Eylül 2017 tarihleri arasında başvuru formu ve transkript ile fakültemiz dekanlığına yapılacaktır. Üniversitemizde bir lisans programına (anadal) kayıtlı olan öğrencilerimizden ÇAP programına kayıt hakkı kazanarak eğitimlerini sürdürecek olanlar, Üniversitemizin bir başka bölümünde aynı zaman diliminde eğitimlerini sürdürerek, her iki programı da başarıyla tamamlamaları halinde ikinci bir bölümden de lisans diplomasına sahip olabileceklerdir. 

Bir lisans öğretim programına kayıtlı olan öğrencilerin Üniversitelerindeki başka bir bölümden bazı dersleri eş zamanlı olarak alıp başarıyla tamamlamalarına imkan veren Yandal Programı uygulaması sonucunda ise, öğrencilerimiz ÇAP’daki gibi diploma değil, bir sertifika alabileceklerdir. 

ÇAP ve Yandal Programlarımıza ilişkin başvuru koşulları ve takvimi aşağıda belirtilmiştir.

Öğrencilerimize ve ilgililere önemle duyurulur.

Hitit Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi için tıklayınız.
Hitit Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi için tıklayınız.
Başvuru Formu için tıklayınız.

Çift Anadal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları 

1- Başvuru Koşulları;
a. Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak, 
b. Çift Anadal Programı’na başvurduğu yarıyıla kadar olan tüm dersleri almış ve başarı ile tamamlamış olmak,
c. GANO’su, 4 üzerinden en az 2,80 olmak,
d. Anadal diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında bulunmak, 
e. Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst % 20’si içinde bulunmak. 
2- Çift Anadal Programı’na başvurular, Başvuru Formu ve Transkript ile ilgili Fakülte Dekanlığına yapılır.
3- Öğrenciler kontenjanlara, GANO sıralamasına göre kabul edilir. GANO’ların eşit olması halinde öğrencinin anadal programına yerleştiği yıla ait ÖSYM’nin belirlediği ilgili puan türündeki başarı sıralaması dikkate alınarak seçim yapılır.
4- Aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak aynı anda çift anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.
5- Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan çift anadal lisans programlarına Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavını başarmış öğrenciler veya hazırlık sınıfını geçmiş öğrenciler kabul edilir. 
6- Yatay geçiş yapan öğrenciler aynı eğitim-öğretim döneminde çift anadal başvurusu yapamaz.
7- Çift Anadal Programında kayıtlı öğrencinin her yarıyıl sonundaki anadal ve çift anadal programlarındaki GANO’su 4 üzerinden en az 2,80 olmalıdır. Anadal veya çift anadal GANO’su 2,80’in altına düştüğünde çift anadal programından çıkarılır.

Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları 

1- Başvuru Koşulları;
a. Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak, 
b. Yandal Programı’na başvurduğu yarıyıla kadar olan tüm dersleri almış ve başarı ile tamamlamış olması gerekir
c. GANO’su, 4 üzerinden en az 2,80 olmak.
d. Anadal diploma programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında bulunmak. 
e. Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst % 20’si içinde bulunmak. 
2- Yandal Programı’na başvurular, Başvuru Formu ve Transkript ile ilgili Fakülte Dekanlığına yapılır.
3- Öğrenciler kontenjanlara, GANO sıralamasına göre kabul edilir. GANO’ların eşit olması halinde öğrencinin anadal programına yerleştiği yıla ait ÖSYM’nin belirlediği ilgili puan türündeki başarı sıralaması dikkate alınarak seçim yapılır.
4- Aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak aynı anda çift anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir. 
5- Yandal öğrencisi statüsünü herhangi bir nedenle yitirmiş olan öğrenciler, yeniden yandal öğrenimi yapmak veya yandal  öğrenimine devam etmek üzere başvuramaz.
6- Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programındaki genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az         2,80 olması şarttır. Yandal programındaki GANO’su 2,50'nin altına düşen öğrenciler yandal programından çıkarılır.HIZLI ERİŞİM

Youtube Twitter Facebook
Tercih Dönemi Danışma Hattı!
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Mühendislik Fakültesi
Erdener ÖZÇETİN
Çevrimiçi