Milli Eğitim Bakanlığı Bursuyla Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim İmkanı (YLSY)

Türkiye’nin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen “Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Bursluluk Programı” ile öğrencilere yurtdışında lisansüstü öğrenim imkanı tanınıyor. 

YLSY Programı kapsamında, yurt dışına gönderilen öğrencilerin seçme, yerleştirme, öğrenime başlama, öğrenimlerinin izlenmesi, burs ve okul ödemeleri, sağlık harcamaları, ulaşım giderleri, sınav ücretleri, kırtasiye yardımı, öğrenim sonrası ilgili kuruma yerleştirilmesi ve takibinin yapılması gibi  tüm iş ve işlemler Milli Eğitim Bakanlığı’nca yürütülmektedir.

1929 yılında yürürlüğe giren 1416 sayılı “Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun” uyarınca yurt dışına mecburi hizmet karşılığında öğrenci gönderme işlemleri başlatılmıştır. Başlangıçta yılda 120 öğrenciye burs verilirken, 1929-2005 yılları arasında toplam 9689 öğrenciye burslu statüde öğrenim görme imkânı tanınmıştır. 2006 yılında hayata geçirilen ‘’5 Yılda 5000 Öğrenci Projesi’’ ile program ivme kazanmış olup, 2006-2015 yılları arasında toplam 7673 öğrenci program dâhilinde yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanmıştır.


Burs Verilecek Alanlar Ve Kurumların Belirlenmesi

Üniversiteler ve diğer kamu kurumları ihtiyaç duyulan alanları tespit ederek her yıl Milli Eğitim Bakanlığı’ndan burs kontenjanı talebinde bulunabilmektedirler. Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmayla hangi kurumlar adına yurt dışına öğrenci gönderileceği, hangi kurumlara kaç kontenjan tahsis edileceği, hangi alanlarda ve ülkelerde öğrenim görülebileceği, hangi lisans mezuniyet alanlarının başvurabileceği tespit edilerek her yıl ihtiyaç duyulan alanların kontenjanı için ilana çıkılmaktadır.

Her yıl ihtiyaca göre güncellenmekle birlikte, adına yurt dışında öğrenci bulunan kurumlar şu şekildedir:

1 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

2 TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI A.Ş.

3 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

4 TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜD.

5 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6 GIDA TARIM VE TARIM HAYVANCILIK BAKANLIĞI

7 SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

9 DEVLET DEMİRYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10 ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

11 MADEN TEKNİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

12 ÖLÇME SEÇME YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

13 BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.

14 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15 TÜRKİYE ORTA DOĞU AMME İDARESİ

16 ULUSAL BOR ARAŞTIMA ENSİTÜTÜSÜ


YLSY Başvuru Şartları

Burs programına başvurmak isteyen öğrencilerin; en az lisans mezunu olması, lisans mezuniyet notlarının en az 2.50/65 olması, ALES puanlarının en az 70 olması, 30 yaşından büyük olmaması gibi şartları karşılamaları gerekmektedir. ÖSYM tarafından öğrencilerin başvuruları alındıktan sonra seçme ve yerleştirme süreci başlar:

  • İlan edilen kontenjan sayısının en fazla 3 katı kadar öğrenci ALES puanı üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrılır,
  • Sözlü sınava giren öğrenciler akademisyenler ve alan uzmanlarından oluşan üç kişilik komisyonlar tarafından aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilir:

a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,

c) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti,

ç) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

d) Akademik çalışmalara yatkınlığı.

  • Sözlü sınavdan sonra öğrencilerin ALES puanlarının %40’ı, sözlü sınav puanlarının %40’ı ile lisans mezuniyet notlarının %20’sinin hesaplanmasıyla yerleştirme puanları belirlenir,
  • Yerleştirme puanı 70 ve üzere olan öğrenciler kontenjanlara yerleştirme tercihi yapmaya hak kazanır,
  • Öğrenciler yerleştirme puanı üstünlüğüne göre ÖSYM tarafından bursluluk kontenjanlarına yerleştirilir,
  • Kontenjanlara yerleştirilen öğrenciler, Bakanlıkça istenen belgeleri düzenledikten sonra bursiyerliğe hak kazanır.

Yabancı Dil

Yurt dışındaki üniversitelerden kabul alacak yeterli yabancı dil puanına sahip olmayan öğrencilerimize yurt dışında nitelikli bir lisansüstü öğrenim süreci hazırlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışında burslu olarak 18 aya kadar yabancı dil öğrenimi izni verilebilmektedir.

Yurt İçi Dil Öğrenimi

Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerden aşağıda belirtilen yeterli dil puanına sahip olmayan adaylar, istemeleri halinde ve Bakanlığın uygun gördüğü takvim çerçevesinde, yurt içinde 12 (on iki) aya kadar yabancı dil öğrenimi görebileceklerdir.

Yurt Dışı Dil Öğrenimi

Yurt dışında dil öğrenimi görmek isteyen öğrencilerin öncelikle aşağıda yer alan yeterli dil puanlarını almaları gerekmektedir. Yeterli dil puanı alamayan öğrencilere yurt dışı dil öğrenim izni verilmemektedir.

2015 YLSY Yeterli Dil Puanları Yurt Dışı Dil Kurslarına Katılabilmek İçin Gerekli Olan Puanlar Sınav Adı Seviye/Puan TOEFL – IBT: 79, TOEFL – PBT: 548, TOEFL – CBT: 211, CAE: B, CPE: C, FCE: C, PEARSON PTE Akademik: 71, IELTS: 6.0, TELC Deutsch GmbH ve Diğer Almanca Sınavlar: B2

Eğitim Süreleri

Öğrencilere yüksek lisans için en fazla 2 yıl, doktora için en fazla 4 yıl süre verilmektedir. İngiltere’de yüksek lisans süresi 1 yıl ve doktora süresi 3 yıl olup bu süreler ülkelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Makul gerekçelerle bu süreler içerisinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere yüksek lisans için 6 ay burslu, 6 ay burssuz; doktora için 1 yıl burslu, 1 yıl burssuz uzatım süresi verilebilir. Yurt dışında doktora sonrası araştırma faaliyetlerinde bulunmak isteyen öğrencilere de 1 yıla kadar izin verilmektedir.


Öğrenim Görülebilecek Üniversiteler

Program kapsamında yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek öğrencilerin kabul alabilecekleri üniversitelerin Times Higher Education, Academic Ranking of World Universities (Shanghai), QS World University Rankings-Top Universities ve University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde son 3 (üç) yıl içerisinde genel veya alan bazında ilk 500 (beş yüz) içerisinde bulunması gerekmektedir.

Mecburi Hizmet Süreleri

Yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı yurt dışına gönderilenler, öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere, adlarına gönderildikleri kurumların ilgili kadrolarına atanır. Yurt içinde resmî burslu statüde öğrenim gören öğrenciler okul ödemeleri ve/veya aylık burs ödemelerinin yapıldığı öğrenim süreleri kadar, yurt dışında resmi burslu statüde öğrenim gören öğrenciler okul ödemeleri ve/veya aylık burs ödemelerinin yapıldığı öğrenim sürelerinin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler.

YLSY Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

YLSY Sıkça Sorulan Sorular için Tıklayınız.  HIZLI ERİŞİM

Youtube Twitter Facebook
Tercih Dönemi Danışma Hattı!
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Mühendislik Fakültesi
Erdener ÖZÇETİN
Çevrimiçi