Yaz Okulu Ders Alma İşlemleri

2018-2019 Eğitim-öğretim yılında üniversitemizin eğitim birimlerinde yaz okulu açılmayacaktır. Ancak, öğrencilerimiz aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Türk Dili I, Türk Dili II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II dersleri de dahil olmak üzere; Üniversitemizden alıp da başaramadıkları ya da daha önce hiç almadıkları dersleri belirlenen kriterler çerçevesinde diğer üniversitelerin açacakları yaz okullarından alabileceklerdir.

Öğrencilerimizin Diğer Üniversitelerden Yaz Öğretiminde Ders Alma Kriterleri

1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 26/06/2014 tarih ve 75850160-104.01.02.05/38202 sayılı yazısı gereği ders alınmak istenilen üniversitenin ilgili programının taban puanı, Üniversitemizde kayıtlı olduğu programın 2018 YKS taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. 

2. Öğrencinin alacağı ders veya derslerin kredisi, saati ve içerik denkliklerinin gideceği yaz okuluna başlamadan önce ilgili Eğitim Birimi Yönetim Kurulunca kabul edilmiş olması gerekir. Öğrencilerin başvuruları, Eğitim Birimi Yönetim Kurulu Kararından sonra kesinleşir.

3. Yaz okulundan en fazla 12 krediye kadar ders alınabilir.

4. Güz ve bahar yarıyıllarında başarısız olunan dersleri veya alınmayan dersler yaz okulundan alınabilir 

5. Yaz okulundan birinci sınıf öğrencisi üçüncü ve dördüncü sınıftan; ikinci sınıf öğrencisi de dördüncü sınıftan ders alamaz.

6. Öğrenci fiilen katıldığı bir dersin aynı dönemde hem bütünleme sınavına hem de yaz okuluna başvurduğu ve yaz okuluna devam ettiği durumda, bütünleme sınavından başarılı olsa dahi Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 28. maddesine istinaden "Tekrar edilen derslerde alınan son başarı notu geçerlidir." hükmüne göre, yaz okulundan almış olduğu not geçerli olacaktır.

7. Diğer üniversitelerin farklı not/ harf sistemi uygulamaları veya mutlak sistemde verdikleri notlar, Hitit Üniversitesi Ders Eşdeğerlilik, Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi'nde belirtilen dönüşüm tablosuna göre dönüştürülerek kabul edilir.

8. Öğrencilerin yaz okulunda aldığı derslerin başarı durumu, yaz okulu dersinin alındığı üniversitenin ders geçme ve başarı sistemine göre belirlenir. Öğrencinin yaz okulundan aldığı dersin harf notu ile ilgili üniversite tarafından DD ve Başarılı tanımlanmış ise; öğrencinin başarı notu DC+ ve Geçer, diğer harf notları ise olduğu gibi intibakı yapılır.

9. Öğrencinin; başka bir üniversitede yaz okulunu tamamladıktan sonra, yaz okulundan almış ve başarmış olduğu derslerin notlarını içeren transkripti, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı kayıt dönemine kadar ilgili birimin Dekanlığına/ Müdürlüğüne kayıtlı olduğu birimine ulaştırması gerekir.

                                                                                                                    Hitit Üniversitesi RektörlüğüHIZLI ERİŞİM

Youtube Twitter Facebook
Tercih Dönemi Danışma Hattı!
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Mühendislik Fakültesi
Erdener ÖZÇETİN
Çevrimiçi