100/2000 YÖK Doktora Bursu 2019-2020 Güz Dönemi İçin Üniversitelerden Başvurular Alınmaya Başlandı

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda YÖK Doktora Bursu verilecektir.

Devlet Yükseköğretim kurumları,  başvurmak istedikleri alanlar için 30 Mayıs 2019 – 19 Haziran 2019  (Saat17:00) tarihleri arasında https://webuyg.yok.gov.tr/doktora adresinden başvuru yapabilecek olup, doldurulan formları Rektörlükler aracılığıyla üst yazı ekinde YÖK Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir.

BAŞVURULARA İLİŞKİN HUSUSLAR

  1. Yükseköğretim Kurumlarının “100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru Formu"nda istenilen verilerin girişini yapmak üzere belirleyecekleri kişiyi YÖKSİS'te* yetkilendirmeleri gerekmektedir.
  2. Yetkilendirme ilgili Yükseköğretim Kurumunun Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

    *YÖKSİS Rol Adı: “100/2000 YÖK Doktora Bursu"

    Önemli: Bu aşamada sadece Üniversitelerin kontenjan taleplerine yönelik başvurular alınacak olup öğrencilere yönelik başvurular bu başvuruların sonuçlanması sonrasında kontenjan hak eden üniversitelerce ilan edilecektir.

  3. Başvuru yapılan her bir program için https://webuyg.yok.gov.tr/doktora (web sitesinin internet explorer tarayıcısında açılması gerekmektedir.) adresinde bulunan Başvuru Formu'nun, eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
  4. Yükseköğretim Kurumları ilan edilen öncelikli alanlardan, en fazla 10 alan için en az 3 kontenjan talep edilerek başvuru yapabilecektir. 
  5. Geçmiş dönemlerden kalan hiçbir kontenjan 2019-2020 eğitim öğretim yılı Güz dönemine aktarılmayacaktır. 
  6. Başvuruda öncelikli alanın adının ve kodunun belirtilmesi zorunludur. Ancak program isminin başvuru yapılacak alan adıyla birebir aynı olması gerekmemektedir.

100 / 2000 YÖK Doktora Burs Programı ile ilgili Usul ve Esaslar için tıklayınız.GÜNCEL 100 ÖNCELİKLİ TEMATİK ALANLAR: 

FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

Ağ teknolojileri (5G, Nesnelerin İnterneti)

Akıllı Enerji Sistemleri

Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler

Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji (Tohum Araştırmaları ve Aşı Teknolojisi dahil)

Biyoenformatik- Biyoistatistik

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği

Biyomedikal ve Biyomedikal Teknolojiler

Blokzincir Teknolojisi

Cebir ve Kodlama Teorisi

Deniz ve Gemi Mühendisliği

Elektrikli ve Hibrit Araçlar

Endüstri Mühendisliği (Yöneylem Araştırması; Tedarik Zinciri Yönetimi)

Enerji Verimliliği (Ulaştırmada, Sanayide, Binalarda)

Füze Sistemleri ve Uzay Teknolojileri

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik

Hidrojen ve Yakıt Pilleri

Hijyen, Sanitasyon ve Gıda Güvenliği

İklim Değişikliği

İleri Robotik Sistemler ve Mekatronik

İleri ve Akıllı İmalat

İnşaat Mühendisliği (Yapı; Yapı Malzemeleri; Yapım Yönetimi)

Kauntum Programlama

Kuantum Enformasyon ve Kuantum Makina Öğrenmesi

Mikro ve Nanoteknoloji

Nöromühendislik

Nükleer Enerji

Nükleer Fizik

Optik, Elektrooptik ve Fotonik

Sanal ve Artırılmış gerçeklik teknolojileri

Siber Güvenlik/Kriptoloji

Sistem Mühendisliği

Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi

Sürdürülebilir Ormancılık

Sürdürülebilir Su Kaynakları (Su Tasarruf Teknolojileri ve Arıtma Teknolojileri dahil)

Sürdürülebilir Tarım (Yenilikçi ve İyi Tarım Uygulamaları dahil)

Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

Veri Bilimi ve Bulut Bilişim

Yakıtlar (Fosil ve Biyo) ve Yanma

Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

Yazılım Mühendisliği

Yenilikçi Gıda İşleme Teknolojileri ve Gıda Biyoteknolojisi
HIZLI ERİŞİM

Youtube Twitter Facebook
Tercih Dönemi Danışma Hattı!
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Mühendislik Fakültesi
Erdener ÖZÇETİN
Çevrimiçi