Akreditasyon

Fakültemiz Makine Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği lisans programları ilk defa 2013 yılı sonunda MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) değerlendirici heyeti tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulmuş ve yapılan değerlendirme sonucunda burada verilen nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleri dikkate alınarak iki bölümümüz iki yıllığına akredite edilmişti. İki yıllık sürenin son bulmasının hemen ardından, MÜDEK Değerlendirme Takımı 21-23 Şubat 2016 tarihleri arasında her iki bölümümüzün yeniden değerlendirmesini yapmışlardır. Heyetin yaptığı ilk değerlendirmede söz konusu bölümlerimizde iki yıl içerisinde önceden tespit edilen tüm olumsuzlukların giderildiği/tamamlandığı, altyapı ve bilimsel çıktılar konusunda önemli ilerlemelerin olduğunu ifade edilmiştir. Yapılan çok daha kapsamlı değerlendirmelerin ardından MÜDEK,  iki bölümümüzün akredite süresini bu defa 3 (üç) yıllığına uzatılmış olup 30 Eylül 2019 tarihine kadar akredite edilmiştir

Ülkemizdeki üniversiteler bünyesinde yer alan 122 Mühendislik ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde sadece 23 Makine Mühendisliği ve 15 Kimya Mühendisliği bölümü MÜDEK tarafından akredite edilmiş durumdadır.

MÜDEK Nedir?

MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği), ülkemizdeki çeşitli mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye'de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur. İlk defa 2002 yılında Türkiye ve KKTC'de mühendislik eğitimi veren fakültelerin dekanlarından oluşan Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK) tarafından, bu fakültelerin mühendislik lisans programlarının değerlendirmesi için ayrıntılı bir program düzenlemek ve uygulamak üzere, Mühendislik Değerlendirme Kurulu adı ile bağımsız bir platform olarak kurulmuş ve 2007 yılında dernekleşmiştir.

MÜDEK idari personeli dışında, MÜDEK kurulları, komiteleri, çalışma grupları ve akreditasyon değerlendirme takımlarında görev alan tüm kişiler herhangi bir ücret almadan gönüllülük esasına göre çalışırlar.

Akreditasyonla edinilen EUR-ACE etiketi sayesinde mühendislik programları, hem Avrupa standartlarına hem de uluslararası standartlara sahip olduklarını belgelemesi, Avrupalı işverenler tarafından tanınması ve güvence altına alınması; yine bu etiket yoluyla yükseköğretim kurumlarına yapılan yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruları kolaylaştırması, Mühendislik mesleğinin düzenlendiği ülkelerde EUR-ACE etiketli programlar kayıtlı veya yeminli mühendis olmak için gerekli olan eğitim gereksinimlerini karşılaması açısından büyük önem arz etmektedir.
HIZLI ERİŞİM

Youtube Twitter Facebook