Çift Anadal-Yandal Programları


ÇİFT ANADAL PROGRAMIMIZ

Üniversitemizde bir lisans programına (anadal) kayıtlı olan öğrencilerimizden çift anadal programına kayıt hakkı kazanarak eğitimlerini sürdürecek olanlar, üniversitemizin bir başka bölümünde aynı zaman diliminde eğitimlerini sürdürerek, her iki programı da başarıyla tamamlamaları halinde ikinci bir bölümden de lisans diplomasına sahip olabileceklerdir. 

ÇİFT ANADAL BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI

1

Başvuru Koşulları

a. Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak, 

b. Çift Anadal Programı’na başvurduğu yarıyıla kadar olan tüm dersleri almış ve başarı ile tamamlamış olmak,

c. GANO’su, 4 üzerinden en az 2,75 olmak,

d. Anadal diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında bulunmak, 

e. Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst % 20’si içinde bulunmak. 

2

Çift Anadal Programı’na başvurular, başvuru formu ve transkript ile ilgili Fakülte Dekanlığına yapılır.

3

Öğrenciler kontenjanlara, GANO sıralamasına göre kabul edilir. GANO’ların eşit olması halinde öğrencinin ana dal programına yerleştiği yıla ait ÖSYM’nin belirlediği ilgili puan türündeki başarı sıralaması dikkate alınarak seçim yapılır.

4

Aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak aynı anda çift anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.

5

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan çift anadal lisans programlarına Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavını başarmış öğrenciler veya hazırlık sınıfını geçmiş öğrenciler kabul edilir. 

6

Yatay geçiş yapan öğrenciler aynı eğitim-öğretim döneminde çift anadal başvurusu yapamaz.

7

Tüm çift anadal programı süresince öğrencinin GANO'sı bir defaya mahsus olmak üzere 4 üzerinden 2,50'ye düşebilir. GANO'sı ikinci kez 4 üzerinden 2,50'nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal programından kaydı silinir. YANDAL PROGRAMIMIZ

Bir lisans öğretim programına kayıtlı olan öğrencilerin, üniversitelerindeki başka bir bölümden bazı dersleri eş zamanlı olarak alıp, başarıyla tamamlamalarına imkan veren yan dal programı uygulaması sonucunda ise, öğrencilerimiz çift ana daldaki gibi diploma değil, bir sertifika alabileceklerdir. 

YANDAL BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI

1

Başvuru Koşulları

a. Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak, 

b. Yandal Programı’na başvurduğu yarıyıla kadar olan tüm dersleri almış ve başarı ile tamamlamış olmak,

c. GANO’su, 4 üzerinden en az 2,50 olmak,

d. Anadal diploma programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında bulunmak, 

e. Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst % 20’si içinde bulunmak. 

2

Yandal Programı’na başvurular, başvuru formu ve transkript ile ilgili Fakülte Dekanlığına yapılır.

3

Öğrenciler kontenjanlara, GANO sıralamasına göre kabul edilir. GANO’ların eşit olması halinde öğrencinin anadal programına yerleştiği yıla ait ÖSYM’nin belirlediği ilgili puan türündeki başarı sıralaması dikkate alınarak seçim yapılır.

4

Aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak aynı anda çift anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.

5

Yandal öğrencisi statüsünü herhangi bir nedenle yitirmiş olan öğrenciler, yeniden yandal öğrenimi yapmak veya yandal öğrenimine devam etmek üzere başvuramaz.

6

Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için ana dal programındaki genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2,30 olması şarttır. Yan dal programındaki GANO’su 2,30'un altına düşen öğrenciler yandal programından çıkarılır.


HIZLI ERİŞİM

Youtube Twitter Facebook