Projeler

Proje Adı (TÜBİTAK Destekli Araştırma Projeleri) Proje Yürütücüsü Bölüm
Proje No.
Proje Grubu
Durum

11 Bukkal Uygulamalara Yönelik Kontrollü Ilaç Salımı Yapabilen Yeni Nesil Mukoyapışabilir Hidrojel Yamaların ( Patch ) Geliştirilmesi Doç. Dr. Bengi Özkahraman
PM  218M064
Araştırma Projesi (3001)
Devam ediyor.

10Yönlendirilmiş Enerji Bırakımlı Katmanlı Imalat Süreçlerinin Termal-Metalürjik Analizleri Için Benzetim Modellerinin GeliştirilmesiDoç. Dr. Cengiz Baskasoğlu
MM 217M638
Araştırma Projesi (1001)
Devam ediyor.

9 İki fazlı akışlarda instabilitelerin teorik ve deneysel olarak incelenmesi Prof. Dr. İrfan Kurtbaş
MM  315M173
Araştırma Projesi (1001)
Devam ediyor.

8 Aflatoksinler, Okratoksin A, Deoksinivalenol ve Fumonisin B1’in tespitine yönelik yeni immunoassay test metotlarının geliştirilmesi Prof. Dr. Bülent Kabak
GM
 214O671
RFBR İkili işbirliği (2351)
Bitti (2018).
7 Sülfoalkillenmiş polimerlerin sentezi ve karakterizasyonu
Doç. Dr. Hümeyra Mert Balaban
KM
Araştırma Projesi (3001)
Bitti (2017).
6 Çekme gerilimi altındaki çok taneli ince filmlerin yüzeylerinin, bir arada gerçekleşen yüzey ve tane sınırı yayılımı ile yeniden yapılanmasının modellenmesi ve bilgisayar benzetimi
Dr. Öğr. Üyesi Öncü Akyıldız
MMM
114M522
Araştırma Projesi (1001)
Bitti (2017).

5 Nano boyutlu lityum demir fosfat katot parçacıklarının galvanostatik çevrim kinetiğinin ve içyapı değişiminin üç boyutlu fazalanı modeli ve yumuşatılmış sınır teknikleri kullanılarak araştırılması
Dr. Öğr. Üyesi Öncü Akyıldız
MMM
113F091
Araştırma Projesi (3501)
Bitti (2015).
4 Domates suyunun termal olmayan ozmotik destilasyon ve membran destilasyon teknikleri ile konsantrasyonu
Prof. Dr. Kazım Savaş Bahçeci GM
Araştırma Projesi (3501)
Bitti (2013).
3 Aflatoksinlerin (AFB1, AFB2, AFG1, AFG2 ve AFM1) adsorpsiyonlarının in vitro sindirim modeli kullanarak belirlenmesi
Prof. Dr. Bülent Kabak
GM 108O502
Araştırma Projesi (1001)
Bitti (2012).
2 Bazı Türk ve Bulgar nehirlerinde kimyasal kirliliğin chironomidae (Diptera) nın genetik ve biyokimyasal analiziyle saptanması
Dr. Öğr. Üyesi
 Erdal 
Karadurmuş
KM 108Y251
BAS İkili işbirliği (2502)
Bitti (2011).
1 Merkezi Gerçek Zamanlı Nehir İzleme ve Kirlilik Kontrol Sistemi
Dr. Öğr. Üyesi 
Erdal 
Karadurmuş
KM 105G002
KAMAG
(1007) 

Bitti (2009).


Devam eden BAP projeleri için tıklayınız


Tamamlanan BAP projeleri için tıklayınız. 

HIZLI ERİŞİM

Youtube Twitter Facebook