Tarihçe

     27.06.1987 tarih ve 19500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı Kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında 3389 sayılı Kanunla Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne bağlı olarak Çorum Mühendislik Fakültesi adıyla kurulmuş, daha sonra 11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3837 sayılı Kanun ile Gazi Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

    Gazi Üniversitesi’ne bağlı olarak Kimya Mühendisliği ve Makine mühendisliği Bölümlerine alınan 51 öğrenci ile 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında öğretime başlayan ve ilk mezunlarını 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılı sonunda veren Fakültemiz, 2006 yılında kurulan Hitit Üniversitesi’ne bağlanmıştır. İzleyen yıllarda; 2006 yılında Gıda Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümleri açılmıştır. 2003-2004 yılında Kimya Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümlerinin İkinci Öğretim programları da açılmıştır.
  
    2006 yılında Endüstri Mühendisliği, 2010 yılında Polimer Mühendisliği, 2012 yılında Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik –Elektronik Mühendisliği bölümleri açılmıştır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’müze bu 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı'nda ilk defa 50 öğrenci alınarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlanmıştır. Son olarak Endüstri Mühendisliği 2019-2020 ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında ilk defa öğrenci  alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 87 öğretim elemanının bulunduğu Fakültemizde, 4’ü aktif, 4'ü aktif olmayan toplam 8 bölüme ulaşılmış olup 1026 öğrenciyle eğitim - öğretime devam edilmektedir.

   Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Polimer Bilimi ve Teknolojisi, İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendislii Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, bölümlerinde 9 Yüksek Lisans ve Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Polimer Bilimi ve Teknolojisi 4 Doktora programında 323 öğrencimiz lisansüstü eğitimlerini sürdürmektedir.

HIZLI ERİŞİM

Youtube Twitter Facebook