“Makine ve İmalat Teknolojilerinde Ar-Ge ve İnovasyon” Çalıştayı Düzenlendi

Fakültemiz tarafından, üniversitemizin ihtisaslaşma alanı olan “makine ve imalat teknolojileri” ile ilgili planlanan çalışmalara katkı sunmak üzere “Makine ve İmalat Teknolojilerinde Ar-Ge ve İnovasyon” konulu çalıştay düzenlendi.


Çevrimiçi ortamda düzenlenen ve sosyal medya platformlarından canlı yayınlanan çalıştayın açılış programına, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Nurcan Baykam, KOSGEB Çorum İl Müdürü Yusuf Yıldız ve Fakültemizin Dekanı Prof. Dr. Ali Kılıçarslan ile akademik ve idari personelimiz katıldı.


Dekanımız Prof. Dr. Kılıçarslan, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, makine ve imalat teknolojileriyle ilgili Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının önemine işaret etti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığının verilerine göre, 2021 Ocak-Mayıs döneminde ihracatta imalat sanayinin payının yüzde 94.3 olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıçarslan, yüksek teknolojik ürünlerin, ihracat içindeki payının ise yüzde 2.7 olarak gerçekleştiğini söyledi. 


Aynı dönemde ithalat verilerine bakıldığında ise imalat ve sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payının, yüzde 78.8, yüksek teknoloji ürünlerinin, imalat sanayi ürünleri ithalatının içindeki payının da yüzde 12.7 olarak görüldüğünü anlatan Prof. Dr. Kılıçarslan, şunları kaydetti:


“Ülkemizin imalat alanında yapmış olduğu ihracat, ithalattan fazla olmasına rağmen yüksek teknoloji ürünlerinin ithalatı, bu ürünlerin ihracatının yüzde 4.7 katı büyüklüğündedir. Yüksek teknoloji ürünlerinde, ithalatın ihracata oranını azaltmak için sanayi kuruluşlarının yeterli teknik elemanları olması durumunda Ar-Ge merkezleri açmaları, devletimiz tarafından teşvik edilmiş, bu konuda vergi muafiyetleri getirilmiş, bu merkezlerde doktoralı eleman istihdam etmeleri, üniversitelerden destek alarak katma değeri yüksek ürünlerin imalatı için proje geliştirmeleri için maddi destekler sağlanmıştır. Ar-Ge merkezi açmak için yeterince yeterli teknik elemana sahip olmayan işletmelerin, tasarım merkezi açabilmelerine yönelik kanuni düzenlemeler yapılmış, Ar-Ge merkezi için sağlanan benzer teşvik vergi muafiyetleri sağlanmıştır. Şüphesiz ki işletmelerin Ar-Ge merkezi ve tasarım merkezi açmaları, katma değeri yüksek olan ileri teknoloji ürünleri üretmesi, bu ürünlerin ihraç edilmesi ülkemizin kalkınması için önemlidir.”

“Çalıştay programımız kapsamında gıda, sağlık ve savunma alanlarına ağırlık verilmiştir”

Kalkınmayı sadece belli bölgeler ve şehirlerle sınırlandırmanın farklı refah seviyelerinin oluşmasına neden olabildiğini ifade eden Prof. Dr. Kılıçarslan, bu olumsuz durumun giderilmesi ve üniversitelerin bölgesel kalkınmadaki etkisini artırmak için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, 2015 yılında, “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi”nin başlatıldığını anımsatarak, şöyle devam etti:

“YÖK tarafından 23 Ocak 2020 tarihinde Hitit üniversitesi, makine ve imalat teknolojileri alanında Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşan Üniversite olarak seçilmiştir. Üniversitemizde, ihtisas alanımız makine ve imalat teknoloji alanıyla ilgili Makine ve İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuş, gerekli kurulları belirlenmiş, çalışma grupları oluşturulmuştur ve katma değeri yüksek olan ürünlerin imalatına yönelik proje çalışmaları devam etmektedir. Çalıştay programımız kapsamında üniversitemizin ihtisaslaşma programının 3 tematik alanı olan gıda, sağlık ve savunma alanlarına ağırlık verilmiştir. Ayrıca malzeme teknolojilerinde Ar-Ge ve inovasyon, endüstri 4.0 gibi konularda sunumlar yapılacaktır.”

KOSGEB Çorum İl Müdürü Yıldız: “Hitit üniversitesi öğrencilerini oldukça şanslı görüyorum”

Daha sonra, çalıştayın açılışında söz alan KOSGEB Çorum İl Müdürü Yusuf Yıldız da Hitit Üniversitesi’nin ihtisaslaşma alanı olan makine ve imalat teknolojilerinin önemine işaret ederek, “Hitit üniversitesi öğrencilerini oldukça şanslı görüyorum” ifadesini kullandı.

Katma değeri ortaya çıkarmak, farklılaşmak, yeni bir süreci başlatmak, yeni bir ürün ortaya koymak veya yeni üretim tekniklerini geliştirmek açısından makine ve imalat teknolojileri alanında Ar-Ge çalışmalarının yapılmasının işletmeler için zorunluluk olduğunu dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

“Tüm bunlarla birlikte bir işletme için yaşam boyu öğrenmeyi teşvik eden kurumsal bir kültür oluşturulmalıdır. Bu kurumsal kültür, işletmeyi pazarda rekabet edebilecek duruma getirir. Bu açıdan bakıldığında, Hitit Üniversitesi öğrencilerini oldukça şanslı görüyorum. Çünkü Hitit Üniversitesi, makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan bir üniversite. Bu kapsamda da öğrencilerin, Ar-Ge becerilerini artırabileceğini, Ar-Ge’ye dair işlemler yapabileceğini ve bu noktada mezun olduklarında Ar-Ge hazırlayabilecek kapasiteye sahip olabileceklerini düşünüyorum.”

KOSGEB olarak sadece Ar-Ge için değil ürün geliştirme, inovasyon destek programı da uyguladıklarını anlatan Yıldız, “Araştırmayı, geliştirmeyi, üretimi geliştirmek adına yapılacak çalışmalar noktasında KOSGEP destek veriyor. Son üç yılda KOSGEP tarafından verilen desteklerin 2018’de yüzde 2’sini, 2019 yüzde 4’ü, 2020’de de yüzde 9’unu Ar-Ge destekleri oluşturuyor. Çorum’da da bu biraz artarak devam etmektedir. İlerleyen zamanlarda da üniversitemizin de katkısıyla topluma, insanlığa faydalı olabilecek ürünler ortaya çıkacaktır. Biz üretmek zorundayız. Kendi kendimize yetmek adına, millileşmek adına üretmek zorundayız. Bunun için de firmalarımızı, sanayicilerimizi, KOBİ’lerimizi bu destek noktasından yararlanmaya davet etmekteyiz.” şeklinde konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Baykam: “Çalıştayın ihtisaslaşma alanımızla ilgili hedeflere ulaşmada büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam da yaptığı konuşmada, Hitit Üniversitesi olarak ihtisaslaşma alanı “makine ve imalat teknolojileri” bağlamında Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon çalışmaları yapılmasının planlandığını belirterek, şunları kaydetti:

“Bu süreçte, akademik düzeyde üniversiteler arasında iş birliklerinin yanı sıra, kamu, üniversite ve sanayi işbirliği etkin şekilde hayata geçirilerek başta orta yüksek ve yüksek teknolojiye geçiş, inovasyon, iletişim teknolojileri, dijital dönüşüm, girişimcilik, finansal ve insan kaynaklarını etkin kullanma faaliyetlerinin eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Savunma, sağlık ve gıda teknolojilerinin ele alınacağı bu programda, söz konusu alanlarda izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim ve teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve bölgede katma değeri yüksek ürünlerin üretilme potansiyelini güçlendirecek bölgesel kalkınma odaklı projelerin desteklenmesi ve yürütülmesi planlanmaktadır. İşte bu çalıştayın da hedeflerimize ulaşmada bilimsel anlamda büyük katkılar sağlayacağına ve yeni iş birlikleri geliştirilmesine vesile olacağına inanıyorum.”

Çalıştay, daha sonra, gıda, sağlık ve savunma alanlarında ve malzeme teknolojilerinde Ar-Ge ve inovasyon, endüstri 4.0 gibi konularda yapılan sunumlarla devam etti.HIZLI ERİŞİM

Youtube Twitter Facebook
Tercih Dönemi Danışma Hattı!
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Mühendislik Fakültesi
Erdener ÖZÇETİN
Çevrimiçi